top of page
Zoeken

Uw fondsen boven de 100.000€

"Als uw bank te maken krijgt met ernstige financiële problemen, kunnen uw fondsen boven de 100.000€ worden gebruikt voor haar redding via een mechanisme genaamd 'bail-in'. Dit is ingevoerd ter vervanging van de 'bail-out', waarbij de staat tussenbeide kwam om banken te redden.

Deze verandering is ingevoerd door Europese teksten die in 2014 zijn aangenomen en die in Frankrijk sinds 2016 van toepassing zijn.

Bij problemen wordt een hiërarchie gerespecteerd: de aandeelhouders en bepaalde schuldeisers zijn de eersten die de verliezen van de bank moeten dragen. De fondsen van particulieren boven de 100.000€ worden pas als laatste redmiddel aangesproken.


Echter, alle instellingen, groot of klein, kunnen onderworpen worden aan dit mechanisme. De autoriteit die de beslissing neemt, hangt af van de omvang van de instelling: voor de zogenaamde 'systemische' banken is dit de Europese Centrale Bank, voor de kleinere instellingen is dit de Autoriteit voor Prudentieel Toezicht en Resolutie.


Het resolutiemechanisme wordt pas geactiveerd als de gebruikelijke gerechtelijke procedures niet meer voldoende zijn. Er kunnen van tevoren andere maatregelen worden genomen om te proberen de bank te redden, zoals een preventief herstelplan, een kapitaalverhoging, enz.


De resolutie is sinds 2016 slechts eenmaal geactiveerd, voor de Spaanse bank Banco Popular. In geval van faillissement, voor deposito's onder de 100.000€, vergoedt het Depositogarantiefonds en het Resolutiefonds de klanten tot bepaalde limieten."Comments


bottom of page