top of page
Zoeken

Administratiekosten voor hypothecaire leningen niet hoger mogen zijn dan 350 euro!

"Het ministerie van Economie, vertegenwoordigd door minister Pierre-Yves Dermagne, heeft aangekondigd dat de administratiekosten voor hypothecaire leningen niet hoger mogen zijn dan 350 euro. Deze maatregel heeft tot doel het maximumbedrag voor administratiekosten van hypothecaire leningen te verlagen, van 500 euro naar 350 euro.


In 2017 werd oorspronkelijk een wettelijk maximum van 500 euro vastgesteld. De heer Dermagne (PS) benadrukte echter dat de evolutie van de prijzen heeft geleid tot een verhoging van de administratiekosten bij alle kredietinstellingen, waarbij ze momenteel het wettelijk maximum van 500 euro hebben bereikt. De minister beschouwt deze verhoging als buitensporig en vindt deze kosten te hoog. Bovendien betreurt hij dat de forfaitaire aard van deze kosten met name de leningen met een laag bedrag benadeelt.


Met deze nieuwe regelgeving beoogt de regering de leners te beschermen door de extra kosten die verband houden met hypothecaire leningen te beperken en de toegang tot deze leningen eerlijker te maken voor alle burgers. De maatregel zal binnenkort van kracht worden om een betere transparantie te waarborgen en de toegankelijkheid van hypothecaire leningen voor huishoudens te vergroten."Comments


bottom of page